Nieuws

Op 10 juli 2022, over deze onderwerpen: Evenementen & activiteiten

Morgen 11 Juli is het weer Vlaamse Feestdag, hang daarom zeker jullie Vlaamse leeuwenvlag uit! …

Op 24 juni 2022

Met veel verslagenheid hebben wij woensdag het nieuws moeten vernemen van het overlijden vanGuy Carpentier. Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe belangrijk hij is geweest voor deplaatselijke dorpspolitiek en voor Volksunie, Voluit en nadien N-VA. De bouw van de sporthal, …

Op 31 maart 2022, over deze onderwerpen: Informatie & Links

Planning : 160 werkdagen Aanvangsbevel der werken 12 oktober 2020 We zijn nu 17,5 (!) maanden ver na de start der werken. Hoewel de uitvoeringstermijn al ruim overschreden is en het wegenwerk nog niet eens voor 2/3de af is, wil het schepencollege de aannemer toestaan om … de PAUZEknop in te drukken …